Czy wiesz że...

Wpływ zadrzewień na plony

wplyw_zadrzewien_na_plony

Mapa Polski- zasoby wodne kraju

Zasoby wodne kraju są rozmieszczone nierównomiernie. Obszary największego deficytu wody obejmują pas nizin środkowopolskich
Wiele krajów Unii Europejskiej posiada duże zasoby wodny (4500 m3/1 osobę), w Polsce zasoby te wynoszą zaledwie 1600 m3 i wiążą sie ze stepowieniem gleb
Na kuli ziemskiej mamy dużo wody, ale jest to woda głównie słona, zgromadzona w morzach i ocenach, niedostępna do dyspozycji człowieka i jego potrzeb gospodarczych. Woda znajdująca się w jeziorach, rzekach i mokradłach, potencjalnie dostępna dla ludzi, to tylko 0,33% wszystkich wód słodkich.
Czy wiesz, że zadrzewienia śródpolne zwiększają plony zbóż od 5 do 20%