Adaptacje do zmian klimatu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu warsztatowym p.n. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury”. Szkolenie odbędzie się w dniach od 11 do 13 kwietnia 2019 r. w Miliczu ( początek godz.9.30 czwartek, zakończenie godz.14.00 sobota).

Szkolenie ma na celu:

  • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne sektory w szczególności funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i gospodarkę wodną, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
  • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach planowania zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz uwzględniania działań adaptacyjnych w ocenach oddziaływania na środowisko, planach ochrony i planowaniu przestrzennym,
  • wymiana wiedzy, dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami uczestniczących pomiotów.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Parków Krajobrazowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, uczelni i podmiotów badawczych, podmiotów rozwoju regionalnego, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 4 kwietnia 2019 r. tel.76 86 294 30.

Pytania dotyczące szkolenia oraz projektu można kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 600 276 829 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 76 862 94 30

Warsztat jest jednym ze szkoleń realizowanych w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚiGW a realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.

Zaproszenie
Do pobrania
Zgłoszenie
Do pobrania

 

Projekt „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności” realizowany w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2019 przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i integracja środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie małej retencji do odnowy zasobów wodnych i przywracania równowagi środowiska przyrodniczego. Projekt będzie realizowany na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Skierowany jest do podmiotów szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz ochronę bioróżnorodności oraz decydentów samorządowych, organizacji i społeczności lokalnych. Ma umożliwić współpracę, przekazywanie dobrych praktyk i mobilizować środowiska do działań adaptacyjnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym.
Zaplanowane działania wykorzystują doświadczenia wypracowane w trakcie realizacji projektów p.n „ Mała retencja, duża sprawa” „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” oraz „Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

Działania projektu:

  1. Organizacja spotkań informacyjnych w 4 wymienionych województwach oraz warsztatu międzysektorowego dla środowisk szczebla wojewódzkiego w celu określenia możliwości współpracy, planowania działań, gromadzenia i udostępniania dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.
  2. Przeprowadzenie 4 cykli szkoleniowych dla liderów małej retencji, którzy będą wspierali lokalne działania adaptacyjne w zakresie małej retencji oraz ochrony bioróżnorodności.
  3. Opracowanie rekomendacji adaptacyjnych dla 4 modelowych gmin oraz koncepcji rewitalizacji modelowych miejsc małej retencji /obszarów o dużej wartości przyrodniczej.
  4. Przeprowadzenie 4 regionalnych konferencji promujących dobre praktyki projektu oraz współpracę środowisk różnych szczebli przy rozwiazywaniu kwestii adaptacyjnych.
  5. Upowszechnianie informacji o projekcie – wydanie broszur edukacyjnych, poradnika, materiałów promujących dobre praktyki, prowadzenie strony internetowej, FB.

Kontakt: Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Agnieszka Bughardt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 76 86 294 30

Patronat projektu:
V2 logo ios pion RGBInstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa