Publikacje

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo opolskie

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo opolskie

4

POBIERZ

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo lubuskie

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo lubuskie

3

 

 

POBIERZ

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo dolnośląskie

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo dolnośląskie

2

 

 

POBIERZ

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo wielkopolskie

Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności województwo wielkopolskie

1

 

 

POBIERZ

SUSZA CZY POWÓDŹ? Poradnik adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności

Poradnik adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności

ZIELONA AKCJA poradnik POIŚ poprawiony 2 1

 

 

POBIERZ

Plakat "Mała retencja łagodzi zmiany klimatu"

Plakat "Mała retencja łagodzi zmiany klimatu"

ZIELONA AKCJA plakat a

 

 

POBIERZ

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Plakat n

POBIERZ

Jak angażować mieszkańców w przeciwdziałanie zmianom klimatu?

Jak angażować mieszkańców w przeciwdziałanie zmianom klimatu?

broszura 1

POBIERZ

Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej?
Działania dla samorządów i społeczności

Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej? Działania dla samorządów i społeczności
Broszura retencyjna 3 1
POBIERZ

Plakat propagujący retencjonowanie wody

Plakat propagujący retencjonowanie wody

Plakat 2 a

POBIERZ

Zarządzanie ryzykiem powodziowym

Pobierz plik
Prezentacja: ograniczanie skutków powodzi
POBIERZ
Pobierz plik:
Prezentacja1_waw_centr.pdf
Pobierz plik:
Prezentacja2_wawa_centr.pdf
Pobierz plik
Prezentacja3_wawa_centr.pdf

Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w górach

Pobierz plik
Wytyczne
POBIERZ

Prezentacje inwestycji w ramach projektu małej retencji górskiej

Pobierz plik
Inwestycje w projekcie retencji górskiej cz. I
Pobierz plik:
Inwestycje w projekcie retencji górskiej cz. II
POBIERZ

Wytyczne do realizacji małej retencji na nizinach

Pobierz plik:
Wytyczne do realizacji małej retencji na nizinach
POBIERZ

Mała Retencja w Lasach Elementem Kształtowania i Odnowy Zasobów Wodnych

Pobierz plik:
W. Mioduszewski Mała Retencja w Lasach
POBIERZ

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

Pobierz plik:
Kodeks dobrej praktyki rolniczej
POBIERZ