Adaptacje do zmian klimatu

Projekt „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności” realizowany w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2019 przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i integracja środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie małej retencji do odnowy zasobów wodnych i przywracania równowagi środowiska przyrodniczego. Projekt będzie realizowany na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Skierowany jest do podmiotów szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz ochronę bioróżnorodności oraz decydentów samorządowych, organizacji i społeczności lokalnych. Ma umożliwić współpracę, przekazywanie dobrych praktyk i mobilizować środowiska do działań adaptacyjnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym.
Zaplanowane działania wykorzystują doświadczenia wypracowane w trakcie realizacji projektów p.n „ Mała retencja, duża sprawa” „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” oraz „Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

Działania projektu:

  1. Organizacja spotkań informacyjnych w 4 wymienionych województwach oraz warsztatu międzysektorowego dla środowisk szczebla wojewódzkiego w celu określenia możliwości współpracy, planowania działań, gromadzenia i udostępniania dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.
  2. Przeprowadzenie 4 cykli szkoleniowych dla liderów małej retencji, którzy będą wspierali lokalne działania adaptacyjne w zakresie małej retencji oraz ochrony bioróżnorodności.
  3. Opracowanie rekomendacji adaptacyjnych dla 4 modelowych gmin oraz koncepcji rewitalizacji modelowych miejsc małej retencji /obszarów o dużej wartości przyrodniczej.
  4. Przeprowadzenie 4 regionalnych konferencji promujących dobre praktyki projektu oraz współpracę środowisk różnych szczebli przy rozwiazywaniu kwestii adaptacyjnych.
  5. Upowszechnianie informacji o projekcie – wydanie broszur edukacyjnych, poradnika, materiałów promujących dobre praktyki, prowadzenie strony internetowej, FB.

Kontakt: Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Agnieszka Bughardt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 76 86 294 30

Patronat projektu:
V2 logo ios pion RGBInstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa